Pundix token sale review by FYN
Pundi X: The Cryptocurrency Retail Solution [Token Sale Review]
December 8, 2017
Tiền điện tử: hoạt động như thế nào?
December 11, 2017

Bạn biết gì về ICO?

Thông thường, một công ty sẽ có ba cách thức chính để huy động vốn:

  • Phát hành nợ (công ty nhận tiền mặt và có nghĩa vụ trả lại số tiền đã vay gồm cả tiền gốc và tiền lãi)
  • Bán cổ phần (công ty bán quyền sở hữu của công ty để lấy tiền mặt)
  • Bán khống hàng hoá và dịch vụ kỳ hạn (bán trước) ( từ khách hàng đặt hàng trước một cuốn sách hay trò chơi điện tử, đến hình thức huy động vốn từ cộng đồng với nền tảng Kickstarter cho các mặt hàng hay dịch vụ do công ty cung cấp. Thậm chí ngay cả những chuyến đi trọn gói, hay vé máy bay cũng thuộc hạng mục này)

Nhưng hiện nay, có một hình thức huy động vốn đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một số công ty công nghệ mới thành lập đang huy động vốn theo hình thức mới này, bằng cách phát hành mã token kỹ thuật số để đổi lấy tiền. Hình thức huy động vốn này được gọi là Một hình thức huy động vốn thông qua giao bán các mã khóa (Initial Coin Offering – ICO).
 

 

Các quỹ ICO thường nhận được Bitcoins (BTC) hoặc Ether (ETH). Dự án tạo một địa chỉ Bitcoin hoặc Ethereum để nhận tiền và hiển thị trên một trang web. Điều này cũng giống như mở một tài khoản ngân hàng và hiển thị trên một trang web để mọi người gửi tiền. Các nhà đầu tư gửi BTC hoặc ETH đến địa chỉ đã công bố, để đổi lấy các mã token mới. Dự án sử dụng BTC hoặc ETH để thanh toán cho nhân viên, hoặc bán tiền điện tử để đổi lấy tiền pháp định trên sàn giao dịch tiền điện tử để huy động vốn cho dự án.

Chủ sở hữu Token sẽ giành được một phần thưởng nhất định bởi người phát hành. Tùy thuộc vào những phần thưởng mà những người phát hành đã hứa hẹn, các mã token có thể được phân loại là mã thông báo an toàn. Khi ICO đã kết thúc, người phát hành sẽ làm việc với các sàn giao dịch trên toàn cầu (như Bittrex.com) để đăng, và cho phép giao dịch mã token trên các thị trường thứ cấp.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *